• Follow Us
  •                            Login

Tag: polio

બાળ લકવાની રસી

આ રસી બાળ લકવાના રોગ સામે બાળકને રક્ષણ આપે છે. સામાન્ય રીતે ત્રીગુણી રસીના સમયેજ બાળલકવાની રસીનો ડોઝ પણ પીવડાવવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રાથમિક કોર્સ માટે મહિના મહિના ના અંતરે ત્રણ ડોઝ અને ફરીથી…

Shopping cart