• Follow Us
  •                            Login

Tag: વાયરસ

જાણો શું છે ? ” વાયરસ ” ….

વાયરસ એ સુક્ષ્મ પરોપજીવી છે જે બેક્ટેરિયાના જંતુઓ કરતા પણ ઘણા નાના આકારના હોય છે. પરોપજીવી એટલે કે બીજા પ્રાણી કે વનસ્પતિઓ ની ખોરાક પ્રણાલી પર આધાર રાખતું.

Shopping cart