• Follow Us
  •                            Login

Tag: ડીપ્થેરીયા

ત્રિગુણી રસી (DPT)

આ રસી ડિપ્થેરિયા, ઉન્તાન્તીયું(પરટ્યુસીસ)  અને ધનુર આ ત્રણ રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. તેથી અને ત્રિગુણી રસી કહેવામાં આવે છે. એક એક માસને અંતરે આ રસીના ત્રણ ઈન્જેકસન સ્નાયુમાં આપવાનાં હોય છે. બે ડોઝની વચ્ચે…

Shopping cart