• Follow Us
  •                            Login

Category: Insects Bite

સર્પ દંસ (Snake Bite )

આપણા દેશમાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં થયેલ હાની અને બચવાની માહિતી ખુબજ જુજ અને અવ્યવસ્થિત છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં લોકો નજીકના હેલ્થ સેન્ટર કે દવાખાનામાં જવાની જગ્યાએ પરંપરાગત અને રૂઢીવાદી રીતો અપનાવે છે.

Shopping cart